Easy2You går ut av tradisjonell postdistribusjon

Easy2You forserer sin strategi og går ut av tradisjonell postdistribusjon og fokuserer selskapet mot e-handel og tjenestesalg av transportløsninger.

Bakgrunn
Easy2You har i 2018 lagt ned betydelige ressurser i å utvikle våre produkter innen adressert – og uadressert post, herunder aktiv bruk av våre databaser for segmentering, søkt å styrke dialogen med våre kunder for å optimalisere deres distribusjon, målt vår leveransekvalitet samtidig som vi har arbeidet for å tilby dere konkurransedyktige priser. Mange kunder er kommet til oss det siste året og dere som har vært med oss i denne fasen har uten unntak valgt å bli med oss inn i 2019. Det setter vi stor pris på. Vi ser at markedet for disse produktene er der, men er fallende, samtidig som konkurransen tilspisses mellom aktørene. Etter vår vurdering er det en overkapasitet på tilbydersiden i markedet, noe som gjør det utfordrende å sikre en langsiktig bærekraftig drift, samtidig som det er miljømessig uheldig at opptil tre post – og distribusjonsselskaper besøker de samme postkassene 2 dager i uken.

Adressert og uadressert post tas ut av vår produktportefølje ifra 1. mars
Vi har derfor bestemt oss for å ta produktene adressert – og uadressert post ut av porteføljen ifra 1. mars og spisser selskapet mot netthandel, hjemlevering og teknologidrevne produkter innen logistikk og transport. Vi vil opprettholde distribusjon av lørdagsaviser for Samferdselsdepartementet.
Vi må derfor si opp alle våre kontrakter i forbindelse med disse produktene med virkning ifra 1. februar. Vi kommer til å gjennomføre distribusjon av produktene som normalt i februar og vil finne alternative løsninger for distribusjon av post ifra 1. mars og frem til 1. mai. Dette vil vi gjøre i samarbeid med dere som kunder og skal gjøre vårt ytterste for at dere som har gitt oss den tilliten ved å være trofaste kunder ikke skal bli skadelidende.

Økt satsning på hjemlevering og teknologibaserte logistikktjenester
Easy2You vil styrke vår posisjon som en hjemleveringsaktør som skal gi markedets beste kundeopplevelse – både for avsender og mottaker.  Med vår egenutviklede teknologiplattform greier vi i samarbeid med våre partnere å tilby en times leveringsvindu på dør i hele landet 6 dager i uken. Egen infrastruktur og et nettverk av partnere optimaliseres igjennom Omega plattformen som bidrar til bærekraftige forretningsmodeller og bedre kapasitetsutnyttelse.

Vi ønsker takke alle som har vært med oss som kunder innenfor det adresserte og uadresserte produktet, og håper de av dere som har behov for hjemleveringstjenester ønsker å bruke oss for å få levert produktene deres på dør eller i postkassen.

Men vennlig hilsen

Espen Slyngstad
Administrerende Direktør 

08.02.2019

Easy2You inngår samarbeid med Bypost for adressert post

Easy2You har etablert et samarbeid med Bypost for å håndtere dine behov for forsendelser av adressert post.

08.02.2019

Easy2You samarbeider med Amedia Distribusjon for uadressert post

Easy2You samarbeider med Amedia Distribusjon for å håndtere uadressert post.

29.01.2019

Easy2You går ut av tradisjonell postdistribusjon

Easy2You forserer sin strategi og går ut av tradisjonell postdistribusjon og fokuserer selskapet mot e-handel og tjenestesalg av transportløsninger.