Fortolling på sendinger fra utlandet

Husk at noen sendinger fra utlandet er tollpliktig

Tollfritt betyr ikke momsfritt:

Mange varer er tollfrie, men man må allikevel betale merverdiavgift. Passerer man avgiftsfri grense, som er varens verdi inkludert frakt og forsikring på totalt 350 kroner, beregnes merverdiavgift i tillegg til en eventuell fortollingspris.

Alle sendinger med verdi fra og med 350 kroner, inkludert transport og forsikring, må fortolles ved import. Moms må alltid betales, mens på noen få varegrupper beregnes også toll. Dette innebærer at:

  • Easy2You avgiftsberegner varer (i henhold til tolloven) og sender faktura til deg som mottager.
  • Faktura inneholder merverdiavgift, eventuell toll, samt et fortollingsgebyr til Easy2You.
  • Du som sluttkunde/mottaker betaler fakturaen.
  • Når fakturaen er betalt, utfører Easy2You fortollingen og står for utlevering av varen.
  • Easy2You ordner med innbetaling av avgifter til tollvesenet.

Faktura betales direkte på nett ved hjelp av betalingskort. 

Hvorfor må jeg betale fortollingsgebyr til Easy2You?

Easy2You må dekke de kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger. Prisen vi tar er den grunnpris som innkreves for å dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap ovenfor tollvesenet.

Har du ytterligere spørsmål om din forsendelse anbefales det at du kontakter avsender. Du finner også svar på spørsmål om toll og moms på toll.no, eller du kan sende en henvendelse til post@e2y.no 

Tommy Nordahl

Tommy Nordahl

Direktør eHandel 99167731 tommy.nordahl@e2y.no
18.03.2020

Easy2You i e24.no

Easy2You har lansert kontaktløs levering, som et ledd i arbeidet med å begrense smitte av coronaviruset

18.03.2020

Viktig informasjon i forbindelse med Corona-viruset

Nye rutiner og tiltak

17.03.2020

Easy2You i Bergens Tidene

Bedrifter som tilbyr hjemlevering må oppbemanne for å møte den enorme etterspørselen fra kundene