Fortolling på sendinger fra utlandet

Husk at noen sendinger fra utlandet er tollpliktig

Tollfritt betyr ikke momsfritt:

Mange varer er tollfrie, men man må allikevel betale merverdiavgift. Passerer man avgiftsfri grense, som er varens verdi inkludert frakt og forsikring på totalt 350 kroner, beregnes merverdiavgift i tillegg til en eventuell fortollingspris.

Alle sendinger med verdi fra og med 350 kroner, inkludert transport og forsikring, må fortolles ved import. Moms må alltid betales, mens på noen få varegrupper beregnes også toll. Dette innebærer at:

  • Easy2You avgiftsberegner varer (i henhold til tolloven) og sender faktura til deg som mottager.
  • Faktura inneholder merverdiavgift, eventuell toll, samt et fortollingsgebyr til Easy2You.
  • Du som sluttkunde/mottaker betaler fakturaen.
  • Når fakturaen er betalt, utfører Easy2You fortollingen og står for utlevering av varen.
  • Easy2You ordner med innbetaling av avgifter til tollvesenet.

Faktura betales direkte på nett ved hjelp av betalingskort. 

Hvorfor må jeg betale fortollingsgebyr til Easy2You?

Easy2You må dekke de kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger. Prisen vi tar er den grunnpris som innkreves for å dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap ovenfor tollvesenet.

Har du ytterligere spørsmål om din forsendelse anbefales det at du kontakter avsender. Du finner også svar på spørsmål om toll og moms på toll.no, eller du kan sende en henvendelse til post@e2y.no 

Roy Longva

Roy Longva

COO Bedriftsmarked (+47) 461 720 41 roy.longva@e2y.no
27.08.2020

Hjemleveringstjenester flyttes til Best Transport

Det nordiske transportselskapet Best Transport har inngått avtale om å kjøpe hjemleveringsvirksomheten til norske Easy2You for å ta en posisjon på B2C-hjemlevering i Norge.

06.08.2020

Konsolidering innen hjemlevering: Best Transport kjøper hjemleveringsvirksomheten til Easy2You

20.08.2019

Fortolling på sendinger fra utlandet

Husk at noen sendinger fra utlandet er tollpliktig