Hva gjør vi?

Easy2You gjør det enklere, rimeligere og mer bekvemmelig å levere, kommunisere og transportere for bedrifter til folk i hele Norge på en bærekraftig måte.


Vi tilbyr en rekke smarte løsninger for fremtidens virksomheter, slik at du kan finne den tjenesten som dekker dine behov. Vi hjelper deg med distribusjon av post og hjemlevering, i tillegg til at vi kan planlegge og utføre omfattende transport- og logistikktjenester.


For at det skal være enkelt for deg å levere på en effektiv måte, tilpasser vi våre tjenester etter behovene du og dine kunder har. Easy2You leverer mer på alt fra punktlighet og pris til leveringsdager og fleksibilitet.


Easy2You er en forlenget arm i kjøpsreisen til dine kunder. Vi representerer deg overfor bedrifter i privat og offentlig sektor, på en vennlig og profesjonell måte. På den måten hjelper vi deg å styrke din merkevare og bygge opp ditt omdømme i et digitalt Norge som stadig krever mer av bedrifter.


Det betyr at vi gjør mer for å hjelpe deg og dine produkter helt frem. 

Om selskapet

Easy2You har over 800 ansatte og 450 biler fordelt på 20 terminaler og kontorer i Norge. Easy2You er en navneendring av selskapene Kvikkas AS og Norpost Distribusjon AS. Vi ønsker å fremstå som én enhet i markedet og vil ved å kombinere det beste fra begge selskapene gjør det lettere for bedrifter å levere, kommunisere og transportere.

Persondata

Easy2You arbeider under rammene av Postloven og det er derfor naturlig for oss å beskytte data og informasjon i vår arbeidshverdag. Det gjelder selve forsendelsene og den informasjonen vi mottar for å kunne omdele produktene korrekt, som for eksempel navn og adresser.


Vi er oppdatert på reglene som gjelder fra 1. juli, når den nye personopplysningsloven (GDPR) trer i kraft i Norge. Din informasjon er trygg hos oss.