Om selskapet

Easy2You er et Tech-selskap som leverer digitale logistikktjenester til både e-handel, bedriftsmarked og offentlig forvalting. Selskapets kjerne er en teknologiplattform med avanserte algoritmer som knytter transportbehov til tilgjengelig ressurser. Easy2You ønsker gjennom innovasjon  og digitalisering å bidra til å styrke våre kunders produktivitet og konkurransekraft.

Easy2You konsernet består av to datterselskaper: Easy2You – Logistikk og Transport AS og Easy2You Technology AS. I tillegg har selskapet tett tilknytning til en rekke samarbeidspartnere og leverandører slik at vi kan levere tjenester både nasjonalt og internasjonalt. 

Vår ambisjon

Easy2You er en forlenget arm i kjøpsreisen til dine kunder. Vi representerer deg overfor bedrifter i privat og offentlig sektor, på en vennlig og profesjonell måte. På den måten hjelper vi deg å styrke din merkevare og bygge opp ditt omdømme, i en digital verden som stadig krever mer av bedrifter.

Bærekraft

Easy2You skal være er en miljøbevisst og fremtidsrettet bedrift som ivaretar miljøet, både internt og eksternt, til beste for naturmangfoldet rundt oss, bedriftens ansatte, det omkringliggende miljøet og for fremtidige generasjoner.

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere, har vi blant annet forpliktet oss til å redusere selskapets miljøpåvirkning i størst mulig grad, og opptre som en ansvarlig aktør i vår del av verdikjeden. Dette inkluderer å evaluere miljøaspekter ved valg av ulike underleverandører

Easy2You har utviklet sin egen plattform for salg av logistikktjenester. Det langsiktige målet med denne plattformen er å utnytte ledig kapasitet i markedet, noe som på sikt kan redusere behovet for antall kjøretøy på veien.

Easy2You har utviklet en plattform for tjenester som skaper kundeverdi – Vi skal legge til rette

for økt verdiskapning med en bærekraftig profil for våre kunder og
leverandører

Persondata

Les mer i vår personvernerklæring.