Tjenester

Distribusjon

Easy2You kan, på vegne av deg, distribuere både adresserte aviser enkeltvis til abonnenter og uadresserte aviser til definerte områder.


Innleveringsfrekvens må være minimum én gang per uke i minst 45 av årets uker. Du sender oss abonnentenes navn og adresse elektronisk senest to uker før oppstart av distribusjon, så ordner vi resten.

 

• Maksimumsmål: Lengde 45 cm, bredde 35 cm og tykkelse 7 cm

• Minimumsmål: Lengde 9 cm og bredde 14 cm

• Vekt: Inntil 2 kg pr sending (inkludert seksjoner, bilag og innstikk)  


Lørdagsavis

Easy2You har konsesjon som innebærer ansvar for å tilby utlevering av aviser i abonnement på lørdager til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon. Vi distribuerer innenfor konsesjonens geografiske nedslagsfelt og bidrar til at flere tusen abonnenter mottar sin avis på lørdager. Med god hjelp av lokale bud som kjenner sine nærområder, når vi ut til mennesker i spredtbygde strøk i hele Norge.

 

Dersom en lørdagsavis vi distribuerer uteblir, ber vi mottakere om å ta kontakt med avisen de abonnerer på. Avisen vil behandle din reklamasjon og igjen ta dette videre med Easy2You.


Lørdagsavis          Avisdistribusjon lørdag
avis@e2y.no          +47 465 37 974


Relevante dokumenter

Nr

Dokument

Sist oppdatert

1.

Vedlegg 1: Leveringsvilkår

19.10.2016

2.

Vedlegg 2: Regionale innleveringsadresser

24.10.2018

3.

Spesifikasjon av hvert enkelt postnummers regionale innleveringsadresse. Postnummer som er angitt med rød farge er vurdert til å faller utenfor de områdene der Easy2You er forpliktet til å distribuere lørdagsaviser.

28.02.2018

4.

Dekningsområdet p.t, med forbehold om endringer (35 MB). Dersom postnummeret er markert med grønt i Excelarket, så leverer Easy2You til alle adresser på dette postnummeret.

07.11.2017


Opplasting abonnementslister

Abonnementslister for distribusjon av aviser til abonnenter lastes opp av avisutgiverne selv.

Trykk på linken webportal for å laste opp - Webportal

Avishus som har signert kontrakt kan kontakte Easy2You for å få tildelt brukernavn og passord. Kolonnestruktur for abonnementsoversikter i Excelformat som gjelder fra mandag 13.03.2017 kan lastes ned her (publisert 13.07.2017).  Brukerveiledning for opplastning kan lastes ned her (publisert 03.11.2016)

 

Årlige rapporter med statistikk

Årlig rapport med statistikk (publisert 31.03.2017), Samferdselsdepartementets saksnr. 2016/2386-1 Årlig rapport med statistikk (datert 03.04.2018), Samferdselsdepartementets saksnr. 2016/2386-2, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, saksnr. 2018/698-14

Kontakt

Gyda Galtung

Gyda Galtung

Salgssjef +47 970 05 525 gyda.galtung@e2y.no