Tjenester

Hva kan du sende?

DM 

Avis

Brev 

Kundeavis

Vareprøver

Hvem kan du sende til?

Uadressert reklame er antatt å nå ca 1,1 millioner husstander. DM distribueres til alle husstander som ikke har merket postkassen sin med «nei takk» og på den måten reservert seg for å motta uadressert reklame. Informasjon til alle husstander (eksempel informasjon fra kommune, stat osv.) kan distribueres til ca 2,4 millioner husstander. 

 

Typisk profil for de som nås med uadressert reklame: 

  - Alder 0–50 år 

  - Barnerike familier 

  - Bor i enebolig og rekkehus, store boliger, nyere boliger, utenfor de største byene


Hvem er målgruppen for din utsendelse? 

Easy2You hjelper deg finne rette målgruppe og segment for din utsendelse.  

Ved å kombinere demografiske data fra flere datakilder, slik som Geodata, SSB, InsightOne osv, kan vi utføre målgruppe-segmentering på postkassenivå. 

Easy2You Digital

Easy2you samarbeider sammen med ThumbAd digital programmatisk annonsering som bygger på ideen om at de samme områder eller forbrukere som har mottatt en uadressert reklame også skal motta samme budskap digitalt.


Easy2You samarbeider med en trading desk som har tilgang på alle publisistene.

I vår globale tid hvor vi er meget aktive på nett og bruker ikke bare norske medier, men også utenlandske som f.eks. New York Times og the Guardian så øker viktigheten ved tilstedeværelsen på de digitale flatene at man har tilgang på de publisistene hvor målgruppen faktisk befinner seg. 

Segmentering

Hvordan avgrense og bestemme primærmarkedet og hva er markedspotensialet? Easy2You kan finne de kundesegmentene som bruker mest på oppussing, hvem som netthandler, og hvilke vaner de har som igjen trigger kjøpslyst.  


Ønsker du mer informasjon om dette er det bare å ta kontakt med oss – så finner vi løsningen som passer deg. 

Effektmåling

Med uadressert reklame i postkassen kan du forvente at 44 % at mottakerne leser inntil 2 minutter og 37 % at de leser mellom 2 og 5 minutter.


Effektmålinger er avgjørende for at markedskommunikasjon skal være salgsutløsende, og hvor høy kjøpsintensjonen blir.


Easy2You avdekker hvordan kampanjen presterer i forhold til benchmark på sentrale områder som oppmerksomhet, avsender ID, budskapsformidling, liking, kjøpsintensjon/ vil anbefale, why buy now osv. Dette gjør vi i samarbeid med Penetrace.


Førsteside-effekten, hvem som leser, hvor logo skal plasseres, hvilke produkter som er inndragere, hvilken forside som frister mest til kjøp osv kan også testes.


Er du interessert i å finne ut av hvordan dine kampanjer presterer? Ta kontakt med oss i dag! 


Analyse

Få hjelp av Easy2You gjennom hele kundereisen. Vi kan analysere og berike din eksisterende kundedatabase, samt beskrive målgruppens holdninger, verdier, forbruk og handleatferd: vi vet hvem som pusser opp, hvem handler på nett og hvilke vaner forbrukeren har som trigger til kjøp. Vi definerer markedsområder og handelsvaner. Kjøretidsanalyser pr. butikk.

Easy2You fullservice

Fra idé til postkassen: kampanjens mål, målgruppe, distribusjonsområde, utforming, trykk, utdeling, effekt og oppfølging. Dette kan Easy2You gjøre for deg på kampanjenivå, eller vi kan sammen med deg planlegge hele kampanjeåret.


- Eget kundeteam har tett oppfølging av kunden og alle involverte parter (trykkeri, mediebyrå, logistikk mm.)

- Kundeteam sikrer leveransekvalitet, inkludert rapportering/dokumentasjon iht. bestilling/ønske 

- Skreddersøm av tjenester i henhold til kundens preferanser

Kontakt

Gyda Galtung

Gyda Galtung

Salgssjef +47 970 05 525 gyda.galtung@e2y.no