Tjenester

Langsiktige løsninger

Forutsetningen for et godt samarbeid er at vi kan etterkomme deres grunnleggende kvalitetskrav, hvor nøyaktighet, pålitelighet og fleksibilitet er avgjørende. Vår målsetting er å fortjene og bli din foretrukne leverandør av transport- og logistikktjenester. 

Logistikkpartner

En betraktelig del av vårt virke består av å være din logistikkpartner. Da mange bedrifter ikke har logistikk og transport definert som et av sine kjerneområder er det naturlig å benytte seg av transportfaglig kompetanse utenfra. 


Sammen med våre kunder designer vi logistikkløsninger som forenkler bestillings- og rapporteringsprosesser, og som sørger for at alle parter kan være trygge på at forsendelsene ankommer når de skal.  

Fleksible løsninger

Korte tidsfrister og høyt tempo gjør at næringslivet stadig oftere må ha varer, reservedeler o.a. av gårde på korteste varsel. Ring oss, og vi velger vare- eller lastebil til oppdraget og er kjøreklare praktisk talt umiddelbart. Uansett om turen er kort eller lang. 

Dedikerte ruter

Sammen med deg vil vi utarbeide systemer og transportlinjer som dekker dine behov på en bærekraftig måte. Vi innehar et daglig rutenett som dekker hele Norge og via våre kontraherte underleverandører har vi en omfattende ressurskapasitet og kan tilpasse oss dine behov. 

Integrasjon

For å sikre en miljø- og kostnadseffektiv logistikk-kjede har en voksende andel av våre kunder valgt en tettere integrasjon mot Easy2You. Vi håndterer da inn- og utgående godsflyt, fra varene ankommer lager til den er levert hos sluttkunden. For å holde transaksjonskostnadene nede knyttes Easy2You tettere på kundens ERP-system. 

Sporing

Vi tilbyr full sporing på alle forsendelser, slik at du som kunde til enhver tid har full oversikt over hvor din forsendelser befinner seg.

Referanser

Vi har hatt gleden av å planlegge og utføre transport- og logistikktjenester for flere store aktører:

* NAV Hjelpemiddelsentral Sør- og Nord-Trøndelag, Troms og Hordaland, samt sentralavtale på forsendelser utenom rammeavtale.

Kontakt

Lasse Myrås

Lasse Myrås

Salgssjef logistikk/transport +47 917 98 195 lasse.myras@e2y.no